Tunesoft.com.tr web sitesi istatistik sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Ekibimiz
 

card image

Emine Sedef NAZLI

Kurucu Ortak

Emine Sedef NAZLI

 • Eğitim Durumu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Ankara, 1989

  İş Tecrübesi: 1989 - 2016 yılları arasında IBM Türk Limited Şirketi’nde kamu hizmetleri sistem uzmanlığı, teknik destekler ekip liderliği gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra en son Teknik Hizmetler üst düzey yönetici pozisyonundan emekli olmuştur.

  Bilgi Beceri ve Deneyimler: 30 yıla yakın teknoloji, veri, güvenlik, risk yönetimi, iş süreçleri analizi ve yönetim konularında tecrübe sahibidir. Çalışmayı seven, ekip ruhuna sahip, motivasyonu yüksek, insan ilişkilerinde uyumlu, koçluk becerisine sahip bir kişidir. Girişimci 30 yıla yakın bilişim tecrübesi olan, sektörel gelişmelerden haberdar, iyi bir yönetici, iş süreçleri analizi ve yönetimi konusunda uzman, müşteri ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan, farklılığa ve değer katmaya önem veren, ölçülebilir risk alabilen, iş disiplini ve motivasyonu yüksek bir kişidir.

card image

Nedim NAZLI

Kurucu Ortak

Nedim NAZLI

 • Eğitim Durumu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Ankara, 1986

  İş Tecrübesi: 1989 - 2019 yılları arasında IBM Türk Limited Şirketi’nde Hizmetler Bölümü Müdürlüğü, Çözüm Ortaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve en son Bulut ve Yazılım Ülke Müdürlüğü pozisyonundan emekli olmuştur. Ayrıca bir süre IBM Güney Doğu Avrupa bölgesinin Satış Direktörlüğü görevini de üstlenmiştir.

  Bilgi Beceri ve Deneyimler: 35 yıla yakın teknoloji, bulut, BT hizmetleri, dağıtım kanalları, satış ve strateji konularında tecrübe sahibidir.

card image

Gökçenur BiLGiN

Yönetici Avukat

Gökçenur BiLGiN

 • Öğrenim Durumu: Marmara Üniversitesi Hukuk 2012-2016, İstanbul Üniversitesi MBA 2018-2019

  İş Tecrübesi: Kılıç Hukuk Bürosu, Yasal Stajyer

  Bilgi Beceri ve Deneyimler: Şirketler için girişimcilik, merger, yönetim kurulu, kişisel veri korunumu ve sözleşme alanlarında çalışmıştır ve bu dallarda çeşitli davalarda görev almışıtır. KVK Kanunu, iş hukuku, ceza hukuku ver vergi hukuku alanlarında çalışmıştır.

card image

Deniz ÖZALP

Bilişim Teknolojileri Uzmanı

Deniz ÖZALP

 • Öğrenim Durumu: Associated Degree in Electronics, Bogazici University (1989) Galatasaray Lisesi (1985)

  İş Tecrübesi: Bicakcilar Tibbi Cihazlar Ltd, 1990-1992, IBM, 1993-2016

  Bilgi Beceri ve Deneyimler: IT sektöründe Strategic Outsourcing ve Proje Yönetimi dallarında aktif görev almıştır. Service Manager ve Delivery Project Executive rolleriyle konusunda dünya lideri olan şirketlerin projelerinin önemli bir parçası olmuştur. Uluslarasası boyutta tanınan PMI sertifikasına sahiptir.

card image

Toygun BAYSAL

Satış/Pazarlama Uzmanı

Toygun BAYSAL

 • Öğrenim Durumu: Koç Üniversitesi Ekonomi 2015-2020

  İş Tecrübesi: Şeker Yatırım 2018, Piramit Menkul Kıymetler 2019

  Bilgi Beceri ve Deneyimler: Yatırım, finans, satış, business management ve pazarlama alanlarında çeşitli şirketlerde çalışmalar yürütmüştür. Satış alanında satış modelleri, fiyatlandırma gibi alanlarda; pazarlama alanında ise market segmentasyonu ve potansiyel market hedefleri alanlarında çalışmalar yaparak deneyim kazanmıştır. Compliance, regulation ve sustainability alanlarında birçok proje yürütmüş ve ilgili alanlarda kazanımlar elde etmiştir.

card image

Ayşenur ÖZÖĞREN

İş ve Uyum Analisti

Ayşenur ÖZÖĞREN

  Öğrenim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS)-Lisans-2018 Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi-Yüksek Lisans-2020

  İş Tecrübesi: Tunesoft Teknoloji şirketinde KVK Uyumluluk Danışmanı olarak hizmet vermektedir.

  Bilgi-Beceri-Yetkinlikler: Bilgi yönetimi, veri tabanı yönetimi ve blokchain alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Motivasyonu yüksek, çalışmayı seven, disiplinli çalışan, ekip çalışmasına yatkın ve öğrenmeye açık bir kişidir. Güncel olarak Genel Veri Koruma Tüzüğü, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, RegTech ve LegalTech alanlarında çalışan Tunesoft Teknoloji bünyesinde uyum konularında danışmanlık yapmaktadır.

 

TUNE SOFT TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.
KVKK BAŞVURU FORMU

A. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B. İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki belirtilen veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biriyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Yazılı olarak,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

Başvurabilir.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 • Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan : Tune Soft Teknoloji Ticaret A.Ş.

Adres : Göztepe Mah. Santral Sk. No: 20 Kavacık / İstanbul

İletişim Linki ve e-mail adresi: : https://tunesoft.com.tr/ - destek@tunesoft.com.tr

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız